Web Tabanlı Varlık
Bütünlük & Bakım Platformu

Varlık Bütünlük Yönetimi sistemi, tesis içinde tüm riskli varlıkların öngörülen ve gerekli işlevlerini verimli, etkili ve sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini sağlamaktadır. Bu sayede tesis, insan ve çevre korunmakta, riskler minimalize edilmektedir. AVESKON olarak kullandığımız Varlık Bütünlük Dijital platformlar ve yazılımlar sayesinde sistem kurulumu faaliyetlerimiz günümüz dijital dönüşüm stratejilerine paralel olarak yürütülmektedir. Petrol ve Kimya sektörlerindeki tecrübemiz, varlıklarınızın güvenli ve güvenilir şekilde çalışmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmış kullanıdığımız yazılımlar sayesinde en AVESKON diğer hizmet sağlayacılarından ayrılmaktadır.

Sistem kurulumu sırasında kullandığımız dijital platform, ( P&ID, kontrolraporları, ekipman veri föyleri, bakım planları, projeler, vs) RBI analizleri, 3 boyutlu tesis görseli üzerinden incelme gibi birçok konuda müşterilerimize katma değer sağlamaktadır.

 

Risk Tabanlı Kontrol Strateji Yaklaşımı
Tesisinizdeki olası arızaların olasılığını ve ciddiyetini değerlendirmek için kalitatif, yarı kantitatif ve kantitatif risk bazlı analizler yapabilirsiniz. 3D görünüm özelliği ile tesisinizin Korozyon haritasını, güncel ve seçilen gelecek bir tarihteki Risk Haritasını görmenizi sağlar.
3D Entegre Sistem Kurulumu
Tesisin 3 boyutlu modeli görsel değerlendirme imkanı sunmasının yanında ekipman bazlı tüm detayları görmenizi sağlamaktadır. Katı model üzerinden sistemdeki tüm bilgileri hızlı bir şekilde ulaşabilir, daha sağlıklı değerlendirme ve analiz yapabilirsiniz.
Kontrol Veri Yönetim Sistemi
Tüm kontrol , bakım ve revizyon faaliyetleri ile ilgili verileri sisteme işleyebilir, sonuçları ile ilgili değerlendirme yapabilirsiniz. İzlenebilirlik ve doğru veri analizi için tüm faaliyetler 3 boyutlu model üzerinde adreslenebilir. Ekipman ömür analizleri yapılabilir.

Ne Sunuyoruz


Kimliklendirme &
Standardizasyon

Kimliklendirme &
Standardizasyon

Varlıklarınızın tersine mühendislik faaliyetleri ile kimliklendirilmesi ve veri föylerinin , varlık kimliklerinin yeniden oluşturulması.

Bakım Maliyet 
Optimizasyonu

Bakım Maliyet
Optimizasyonu

Etkisiz, verimsiz ve uygun olmayan bakım ve kontrol uygulamalarının ortadan kaldırılması, efektif kontrol stratejilerinin yerleştirilmesi.

Risk 
Analizleri

Risk
Analizleri

Tesisde ki hata mekanizmalarının, olasılıklarının ve şiddetlerinin incelenmesi amaçlı API 580 & API 581'e uygun risk analizleri.

Kontrol Faaliyetleri
Yönetimi

Kontrol Faaliyetleri
Yönetimi

Varlık ağaçları, veri föyleri, tasarım ve sınır koşullar, kontrol raporları, 3D model üzerinde kontrol noktaları, Kalan ömür analizleri, kontrol sıklıkları ve bakım planlama

Tesis Görsel
İnceleme
Tesis Görsel
İnceleme

P&ID ve PFD ler, Lay-out projeler, 3D model, Risk Haritaları, Gelecek Risk Değişim Görselleri, Kontrol noktaları gösterimi, Enstrüman ölçüm trendleri, vs

Varlık & Sistem 
Senkronizasyonu
Varlık & Sistem
Senkronizasyonu

SAP, Maximo ve EAM platformları dahil eski sistemlerinizle entegrasyon için en yüksek kalitede teknik destek.

Uygulama Süreci

DETAYLI
VERİ TOPLAMA
& SAHA 
KONTROL 
FAALİYETLERİ
1

DETAYLI

VERİ TOPLAMA

& SAHA

KONTROL

FAALİYETLERİ

Aveskon mühendislik ve bütünlük departmanı mühendisleri, ilgili verileri arşivlerden ve sahadaki mevcut ekipmanlardan toplar. Bu arada ekiplerimiz tarafından zorunlu denetim faaliyetleri de gerçekleştirilerek, devlete karşı sorumluluklar da yerine getirilir.

Aşama 01 Listesi
• Kritik Ekipman Listeleri
• Arşivlerden Veri Toplanması
• Saha Kontrol ve Muayene Faaliyetleri
• Sahadan Veri Toplanması
 

TERSİNE 
MÜHENDİSLİK
& VERİ 
GİRİŞLERİNİN
YAPILMASI
2

TERSİNE

MÜHENDİSLİK

& VERİ

GİRİŞLERİNİN

YAPILMASI

2. Aşamada tersine mühendislik faaliyetleri ve gerekli analizler yapılır. Veri girişi ve 3B modeller ile P&ID'ler arasındaki entegrasyon da yazılım mühendisleri tarafından yapılır.

Aşama 02 Listesi
• Nihai teknik projeler & P&ID ler, 3D Tarama
• Mekanik Hesaplar & Analizler
• Ekipman Kimlik Kartları
• Platforma veri girişlerinin yapılması
• 3D Modellerin oluşturulması
• Varlık, 3D model & P&ID etkileşimlerinin yapılması

HATA
MEKANİZMASI
BELİRLENMESİ
& RİSK
ANALİZLERİ
3

HATA

MEKANİZMASI

BELİRLENMESİ

& RİSK

ANALİZLERİ

Yetkili API 580 mühendisleri ile 3. aşamada API 581'e uygun olarak kantitatif analizler yapılrı ve korozyon haritaları oluşturulur.
Risk azaltıcı faaliyetler ve efektif bakım ve kontrol stratejileri belirlenir.

Aşama 03 Listesi
• Hata Mekanizmaları Araştırılır
Korozyon Haritaları Oluşturulur
RBI Analizleri yapılır
• Tesis Risk Haritası Oluşturulur
• Risk düşürücü Muayene Stratejisi Çıkarılır
• Muayene Talimatları Oluşturulur

BAKIM
& KONTROL
STRATEJİSİ
OLUŞTURMAK
4

BAKIM

& KONTROL

STRATEJİSİ

OLUŞTURMAK

AVESKON bütünlük departmanı tarafından muayene ve bakım çalışmaları yapılmakta ve sonraki teslim tarihlerinin ve kalan ömürlerin belirlenmesi için yeni veri ve bulgular platforma girilmektedir.

Aşama 04 Listesi
• Bakım ve Kontrol Faaliyetleri
• Takip Lokasyonlarının Belirlenmesi
• Kontrol Sıklıklarının Belirlenmesi
• Raporlama ve Veri Girişleri
• Sonuçların Yorumlanması ve Revizyonların Yapılması
• Bir sonraki Kontrol Faalilyetlerinin Belirlenmesi

İlgili Ekipmanlar
Varlık Bütünlük Plartformu
Kazanımlar
İkon
Depolama Tankı
Basınçlı Kap
Reaktör / Karıştırıcı
Borulama / Boru Hattı
Emniyet Ekipmanları
Vanalar
Asset Integrity Management Platform
İkon

Bulut
Sağlayıcı

Çözüm&Çöküş
Kurtarma

Bulut & Web Tabanlı Yazılım

Varlık Ağaçları

IBN Maximo

Diğer ERP,
CMMS
EAM
Yazılımları

Etkileşim & Haberleşme

Seveso
İş Ekipmanları
Yönetmeliği vs.

dokuman
İlgili Yönetmeliker

API 581’e
Uygun
RBI Analizleri

RCM Analizleri
Kontrol Veri Analizleri
Doküman Yönetimi

P&ID - 3D Model - Veri Föyleri
Arasında Entegrasyon

el
Yazılım Kapasitesi
right icon
Aveskon AIM
Plartformu
Optimize
Edilmiş Bakım
Stratejleri
Kantitatif RBI
Analiz Raporları
Kantitatif RBI
Analiz Raporları
3D Model üzerinde
kontrol noktaları
ve ilgili rapor
adresleme
Risk
Değerlendirme
ve Korozyon
Haritaları
Kök Neden
Analizleri
Ekipman Kalan
Ömür Analiz Rapor
ve Sonuçları
right icon
Yazılıma Girdiler / Veriler
P&ID
3D Katı
Modeller,
3D Tarama
Nokta Bulutu
Ekipmana ait
veriler, veri föyleri,
kontrol raporları,
kontrol sonuçları
Tersine
müh. /analiz
sonuçları, projeler,
hesaplar vs.
Lokasyon

Alikahya Fatih Mahallesi Sarı Leylak Sokak
No:1 Ekşi İş Merkezi, Kat: 2 No: 104 İzmit / KOCAELİ

Aveskon

T+90 216 999 79 49
F+90 216 345 02 66

Aveskon

info@aveskon.com
info@aveskontraining.com