Risk Skorlama

Risk Skorlama Nedir?

Risk skorlama, bir tesis içerisinde aynı tipte ekipmanların (Tanklar, basınçlı kaplar, boru hatları vb) belli bazı konu başlıkları dikkate alınark olası hata durumu açısından risk değerlendirmesi yapılmasıdır. Risk skorlama çalışmaları daha çok bir bakım planı oluşturmadan önce hangi ekipmanlardan sürecin başlatılmasının ortaya çıkarılması amaçlı yapılmaktadır. Genel olarak riskli ekipmanların bakım süreçleri öne çekilerek olası hata ve kusurların önüne geçilmeye çalışılmaktadır. 

Risk Skorlama Süreci Nasıl İşlemektedir?

Risk skorlama öncelikli olarak hangi ekipman tipleri için gerçekleştirilecek, kapsam ne olacak belirlenmesi gerekmektedir. Daha sonra, soru cevap çalışmaları ve saha denetimleri sonucu risk skorlama tablosu doldurularak ekipman bazlı toplam risk seviyeleri ortaya çıkarılmaktadır. Risk sıralaması yapılarak en riskli ekipmanlar için aksiyon planları oluşturulmaktadır. Risk skorlama ve Mekanik bütünlük gap analizleri birleştirilerek toplam risk seviyesi tesis için düşürülmekte, hatanın olma olasılıkları düşürülmektedir. Aşağıda örnek olarak verilen grafikte tank çiftliklerindeki depolama tankları için hazırlanmış bir gap analiz sonucu görülmektedir. Riskli ekipmanlarda riski oluşturan temel kusurlar görülmekte ve kusurların giderilmesi amaçlı aksiyon planları oluşturulmaktadır.

 

                                                     

Risk Skorlama Analizlerinin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Risk skorlama analizleri tesisde çalışan ekipmanların olası hata mekanizmalarına bağlı riskleri ortaya çıkarmaktadır. Bir kaçak ya da benzer hatanın olma olasılığı yüksek olan ekipmanların risk seviyelerinin araştırıldığı ve hata derecelerinin sıralanması, müşterilerimize alacakları aksiyonların hangi ekipmanlar üzerine yoğunlaştırması gerektiği konularda rehberlik etmektedir.

 

Yaklaşım ve Farkındalığımız

Deneyim

Ekipmanların bütünlüğünü etkileyen hata mekanizmaları ve farklı tesisler hakkında geniş bilgiye sahip ekip.

Detaylı Analiz

Risk skorlama çalışmaları sırasında her konu başlığı için detaylı içerik ve geniş kapsamlı soru listesi.

Yetkin Personel

Korozyon konusunda deneyimli API sertifikalı malzeme mühendisleri ve üniversitelerden partner eğitmenler
Lokasyon

Alikahya Fatih Mahallesi Sarı Leylak Sokak
No:1 Ekşi İş Merkezi, Kat: 2 No: 104 İzmit / KOCAELİ

Aveskon

T+90 216 999 79 49
F+90 216 345 02 66

Aveskon

info@aveskon.com
info@aveskontraining.com