GAP Analizleri

Bütünlük GAP Analizi Nedir?

Mekanik Bütünlük GAP "Boşluk" Analizleri işletmelerde çalışan Basınçlı Kapların, Depolama Tanklarının, Boru hatlarının ve diğer endüstriyel ekipmanların durumlarının analiz edilmesi çalışmasıdır. Ekipmanların bütünlüğünü aşağıdaki konu başlıkları altında inceleyen, mevcut durumlarını olması gereken ve/veya hedeflenen seviyenin neresinde olduğunu analiz türüdür.

Genel olarak ekipmanlar bütünlük algısını oluşturan aşağıdaki ana başlıklar altında incelenmekte ve mevcut durumları analiz edilmektedir.

 • Ekipman Genel Durumu
 • Kimliklendirme
 • Mühendislik
 • Hata Mekanizmaları ve Korozyon
 • Bakım ve Kontrol
 • Ventilasyon ve Koruyucu Ekipmanlar
 • Proses Güvenliği 
 • Operasyon Güvenlik Sınırları

Mekanik Bütünlük GAP "Boşluk" Analizleri denetimleri soru listeleri, saha kontrolleri ve bazı özel muayene yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir. Bu analizler sonucundan ekipmanın mevcut bütünlük seviyesi ile hedeflenen seviye arasındaki farklar belirlenmektedir.

                                                 

AVESKON Mekanik Bütünlük Gap Analizleri

GAP "Boşluk" analizlerinin amacı ekipmanların mevcut bütünlük seviyesinin kontrol edilmesi, mekanik bütünlük seviyesini kabul edilebilir risk ve güvenilirlik seviyesine çekilmesini hedeflemektedir. Analiz sonuçları ile aşağıdaki başlıklar ve sorular hakkında cevaplar ortaya konulmaktadır.

 • Mühendislik açıdan ekipmanım prosese uygun mudur?
 • Ekipmana ait kimliklendirme doğru mu?
 • Ekipmanın maruz kaldığı korozyon mekanizmaları doğru analiz edilmiş mi, koruyucu ve önleyici aksiyonlar alınmış mı?
 • Bakım ve kontrol planları standartlara , yönetmeliklere ve korozyon mekanizmalarına uygun mu?
 • Ekipman üzerindenki ventilasyon ve aşırı basınç koruyucu ekipmanların seçimi doğru mu, ekipmanım risk altında mı?
 • Operasyonel sınırlar tanımlanmış mı , doğru operasyon koşullarında çalıştırılıyor mu?
 • Ekipman çevreye ve insana zarar verecek bir risk barındırıyor mu?

GAP Analizi Sürecimiz

Mekanik bütünlü GAP "Boşluk" analizleri için süreç aşağıdaki şematik gösterimde açıklanmıştır.

 

 

 

Yaklaşım ve Farkındalığımız

Deneyim

Farklı tesisler, farklı projeler, farklı müşteriler ve ihtiyaçlar, farklı standartlar ve hepsini tecrübe etmiş geniş bir ekip

Risk Yaklaşımı

Mühendislik aşamasında Risk yaklaşımı, Risklerin yönetilmesi ve olabilecek minimum seviyeye çekilmesi

Maliyet Yönetimi

En pahalı en iyi değil, optimum mühendislik ve en iyi uygulamalar ile maliyet avantajı sağlanması
Lokasyon

Alikahya Fatih Mahallesi Sarı Leylak Sokak
No:1 Ekşi İş Merkezi, Kat: 2 No: 104 İzmit / KOCAELİ

Aveskon

T+90 216 999 79 49
F+90 216 345 02 66

Aveskon

info@aveskon.com
info@aveskontraining.com