Kalan Ömür Analizleri

Her türlü endüstriyel ekipman ya da tesisin değerlendirmesi, kontrol edilmesi ya da denetlenmesi sonunda genelde şu sorunun cevabı istenir. Ekipman ya da tesis kabul edilebilir risk seviyeleri içerisinde daha ne kadar hizmet edebilir? Kalan ömür analizleri özellikle belli bir senenin üzerinde çalışmış, korozyon mekanizmalarının fazla olduğu ekipman veya tesisler için daha da önem arz etmektedir.Yukarıdaki soruda iki dikkat edilmesi gereken önemli nokta var. "Kabul edilebilir risk seviyesi" ve "ne kadar" aslında iki temel yaklaşımı özetlemektedir. Risk odaklı yaklaşım "RBI"  ve kalan ömür hesapları "RLA". Tesis açısından önemli varlıklar için en iyi teknik çözüm, Risk odaklı kontrol "RBI" , Güvenilirlik mühendisliği "RE" ve kalan ömür analizlerinin "RLA" metodoljilerin beraber uygulanmasıdır. Bir tesisin kullanılabilirliği, kritik  varlıkların "reaktör, kolon, drum, ana eşanjör vs" kullanılabilirliğine bağlıdır. Bu nedenle, ana ya da kritik varlık olarak adlandırılan bu bileşenlerin düzgün bir şekilde çalışmasının güvencesi, bir tesisin Kalan Yaşam Süresi (RLT) analizlerinin ana görevi olmalıdır. Bu bileşenlerin durumu yalnızca bir RLT metodolojisi yoluyla değerlendirilebilir. RLT sonuçlarına dayanarak, tesis güvenliği ve kullanılabilirliği konusunda 3 ana karar verilebilir:

 1. Aynı şekilde operasyona devam
 2. Tamir ve Revizyon
 3. Varlığın değiştirilmesi

Bu üç alternatifin ekonomik sonuçları ile ani arızalardan kaynaklanan plansız kesintilerin ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri dikkate alındığında, uygun bir RLT metodolojisinin seçimi önem kazanmaktadır. Bu metodoloji, tesisin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için en iyi teknik çözümü sağlamalıdır. AVESKON olarak şu ana kadar uyguladığımız ve kalan ömür analizleri hizmeti verdiğimiz ekipman ve tesisler aşağıda verilmiştir.

 • Atık ısı kazanları
 • Reaktörler
 • Basınçlı kaplar ve Isı değiştiriciler
 • Depolama tankları
 • Endüstriyel tesisler
 • Borulama ve Boru hatları

Aveskon Kalan Ömür Analizleri Yaklaşımı

Kalan ömür analizleri yaklaşımımız 3 ana başlık altında toplanabilir.

 1. Tasarımsal verilerin toplanması ve hata mekanizmalarının çıkarılması
 2. Operasyon, bakım geçmiş verilerinin toplanması ve analizi
 3. Tüm verilerin beraber değerlendirilmesi ve kalan ömür hesaplarının yapılması

Her bir ana başlık altında uygunlanan farklı programlar ve uygulamalar mevcuttur. 

Tasarımsal Verilerin Toplanması ve Hata Mekanizmalarının Çıkarılması

İlk aşamadan varlığa ait tüm tasarımsal veriler toplanmakta gerekir ise tersine mühendislik ile sınır koşullar hesaplanmakta ve ekipman veri föyleri oluşturulmaktadır. Bununla beraber ekipman, içerdiği akışkan ve tasarım koşulları dikkate alınarak olası hata mekanizmaları listelenir. Örnek liste aşağıda verilmiştir.

Hata mekanizmaları ile beraber ekipmanın cinsine, yaşına ve elde edilen verilere göre RBI Risk odaklı kontrol analizleri de yapılmaktadır.

Operasyon Bakım Geçmişi Verileri Toplanması ve Analizi

İkinci aşamada ekipmanın geçmiş operasyon kontrol ve bakım verileri toplanır. Operasyon verileri genel olarak sıcaklık , basınç , derişim ya da karışım oranları, Ph değeri gibi verilerden oluşmaktadır. Kontrol ve bakım verileri ise geçmişte rastlanan bulguları tamir ve revizyon faaliyetlerini oluşturmaktadır. Bu verilerin toplanması dışında saha kontrolleri, tahribatlı ve tahribatsız muayene testleri de bu aşamada yapılmaktadır. 

 • Görsel kontroller
 • Kalınlık ölçümleri 
 • Yüzey ve iç çatlak kontrolleri
 • Metalografik analizler
 • Yüzey stres ölçümleri
 • Örnek numune üzerinde tahribatlı testler

Verilerin Değerlendirilmesi ve Kalan Ömür Analizleri

Tüm verilerin toplanmasının ardından 2 şekilde kalan ömür analizleri yapılmaktadır.

 1. Kantitatif analizler ve hesaplar sonucu kalan ömürün hesaplanması
 2. Metalgrafik yapı analizleri sonucu kalitatif analizler ve kalan ömür yorumu

Her iki şekilde yapılan incelemeler ve uzman yorumları sonucunda ekipmana ait kalan ömür detaylı bir şekilde raporlanmaktadır. Raporda referans alınan tüm ilgili standartlar, makaleler ve yazılı dokumanlar paylaşılmaktadır.

Yaklaşım ve Farkındalığımız

Deneyim

Ekipmanlara ait kalan ömür analizleri için mühendislik ve bütünlük departmanlarına ait uzmanlarımız ile çalışmalar yürütülmektedir

Veri Toplanması

Analizler için gerekli verilerin toplanması amaçlı saha muayene ve test kabiliyeti, saha kontrol ve analiz süreçlerinin tek çatı altından yürütülmesi

Kantitatif Yaklaşımlar

Kalan ömür analizlerinde kantitatif analizler ile yorumdan bağımsız olarak formüller ve hesaplamalar ile ekipmanın kalan ömrü konusunda sonuca varılması
Lokasyon

Alikahya Fatih Mahallesi Sarı Leylak Sokak
No:1 Ekşi İş Merkezi, Kat: 2 No: 104 İzmit / KOCAELİ

Aveskon

T+90 216 999 79 49
F+90 216 345 02 66

Aveskon

info@aveskon.com
info@aveskontraining.com