Güvenilirlik Merkezli Bakım

Güvenilirlik Merkezli Bakım Nedir?

Güvenilirlik Merkezli Bakım (RCM), bakım aksiyonlarının ve görevlerinin verimli, uygun maliyetli, güvenilir ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan bir bakım stratejisi yaklaşımıdır. Bakım görevleri, kusurları belirlemek veya izlemek için önleyici, öngörücü veya tahribatsız muayeneler içerebilir. RCM genelde döner ekipmanlar, enstrümanlar, vanalar ve diğer komponentler için kapsamlı bir varlık bütünlüğü yönetim programının bir bileşenidir. Benzer şekilde, etkin bir RCM programı, tesisteki her varlık için sistem, ekipman veya bileşen yaşam döngüsü boyunca tüm süreci belgeleyecek bir program olarakda değerlendirilebilir. 

Güvenilirlik merkezli bakım - RCM yaklaşımında varlığın kendi operasyon sistemi içerisinde değerlendirilmesi çok önemli bir konudur. Bu yaklaşımın birincil hedefi ekipman işlevinden çok içerisinde bulunduğu sistemin işlevini korumaktır. Güvenilirlik merkezli bakım ekipmanın işlevselliği, arıza modları, etki analizleri ve arıza sonuçlarının değerlendirilmesi ile gerekli bakım işlemlerinin ve bu işlemlerin yapılması gereken zaman aralıklarının belirlendiği bakım sistemidir. Bu sistemde yedi temek soruya yanıt aranmaktadır.

 1. Demirbaşın kendi operasyon sistemi içerisinde işlevleri ve bu işlevleri ile ilgili performans standartları nedir
 2. İlevleri yerine getirirken hangi yolların kullanımında hata verirler
 3. Her işlevesel arızaya ne neden olur
 4. Her arız oluştuğunda ne olur
 5. Her bir arıza, ne açıdan sorun oluşturur ve ne gibi sonuçlar doğurur
 6. Her bir arızayı tahmin etmek ve önlemek için ne yapılabilir
 7. Eğer uygun bir proaktif bakım işlemi bulunamazsa ne yapılması gereklidir.

Güvenilirlik Merkezli Bakım Süreci Nasıl işler?

Güvenilirlik merkezli bakım süreci aşağıda akış olarak verilmiştir. Süreci 5 ana başlık altında tanımlayabiliriz.

                                                 

Ekipman Listelerinin Hazırlanması ve Kritiklik Değerlendirmeleri

Ekipman seçimi, kritiklik öngörülerek gerçekleşmektedir. Buradaki kritiklik, ekipmanın hiç bakım yapılmadığı veya arıza halinde bakım yapıldığı durumundaki senaryo için taşıdığı risktir. Risk analizi, arızanın sonuçları ve olasılığı değerlendirilerek yapılır. Hatanın sonucu için  Finansal kayıplar, Çevresel etkliler dikkate alınan faktörlerin başında gelmektedir. Bu değerlendirmeler sonucunda güvenilirlik merkezli bakım analizleri için ekipman listesi oluşturulmuş olacaktır. 

Arıza Modları ve Etkileri Analizi

Arıza modları ve etki analizleri ekipman için belirlenen arıza modunun gelişimini detaylı olarak belirlemektir. Gelecekte yaşanabilecek hataları arızaları ön görmek ve sonuçları hakkında analizler yapmaktır. Arıza senaryosunda olması gerekenler;

 • Ekipmanın ilgili parçalarının fonksiyonu 
 • Arıza sonucu ekipmanda oluşabilecek hasarlar ve zararlar
 • Arızanın belirlenmesi 
 • Arıza sonucu yapılacak müdahele
 • Arızanın sonuçları "çevresel ve finansal etkiler, üretim kayıpları"

Bakım Stratejilerinin Geliştirilmesi

Analiz süreci sonucunda oluşturulacak bakım planları, arıza modları için maliyet açısından verimli olacak şekilde optimize edilmektedir.İlgili arıza modu için yapılacak bakım görevlerinin gerçekten arızanın gelişim süreci için kestirimci, koruyucu ve arızanın yaşanması durumunda etkilerini hafifletici nitelikte olmasıdır.

Yaklaşım ve Farkındalığımız

Deneyim

Farklı tesislerde farlı proseslerde Güvenilirlik Merkezli Bakım sisteminin kurulması ve uygulanması süreçlerinde yer almak

Yetkin Personel

Döner Ekipmanlar konusunda deneyimli güvenilirlik mühendislerimiz ile sürecin yürütülmesi ve uygulamalar

Yazılım Altyapısı

Partner firmaların yazılımları ve kendi geliştirdiğimiz varlık bütünlük yazılımları ile kurulum yapılması ve sürecin takibi.
Diğer Güvenilirlik Hizmetlerimiz:
Lokasyon

Alikahya Fatih Mahallesi Sarı Leylak Sokak
No:1 Ekşi İş Merkezi, Kat: 2 No: 104 İzmit / KOCAELİ

Aveskon

T+90 216 999 79 49
F+90 216 345 02 66

Aveskon

info@aveskon.com
info@aveskontraining.com