AVESKON olarak, kalite yönetim sisteminin gereği olan;

Kalite Yönetim Sistemi Standartlarının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmek, Yasal ve prosedürel kalite kurallarına uygun bir altyapı oluşturmak ve bu sistemi sürekli iyileştirmek, Sürekli iyileştirme yaklaşımı ile birlikte , kalite hedefleri belirlenerek süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmek, Müşterilerin beklentilerini karşılayacak bir kalite standardı yakalamak ve %100 müşteri memnuniyeti sağlamak, Süreçlerimizin iç denetim ile gözden geçirilmesi ile, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlemek, Sürekli gelişme ve iyileştirmeyi sağlayacak şekilde kalite hedefleri ve performans parametreleri tespit etmek, izlemek ve değerlendirmek, Risklerin belirlenerek, risklere ilişkin kontrol önlemlerinin alınmasını içeren risk yönetim metodolojisini firmamız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için kurmak. Teknolojik gelişmeleri takip ederek, gelişen teknoloji ile müşterilerimize hizmet sunmak, Sürekli eğitim sistemi ile personelin farkındalığını ve bilgi birikimini üst düzeyde tutmak , çalışanların motivasyonunu arttırmak ve böylelikle müşterilerimize en iyi hizmeti vermek , Kalite yönetimi prosesine tüm çalışanların katılımı ve ekip çalışmasının güçlendirilmesi desteklemek, Müşterilerimize ait bilgilerin gizliliğini korumak, standart ve yasal mevzuata ve diğer uygulanabilir şartlara uyumunu sağlamak, Tüm personelin kalite yönetim sistemini benimsemesini ve desteklemesini sağlamak, Her iş alanında kalite standartları ve prosedürleri oluşturmak. Kalite Yönetim politikamızdır.

Genel Müdür
Önder DEMİRCAN

 

Lokasyon

Alikahya Fatih Mahallesi Sarı Leylak Sokak
No:1 Ekşi İş Merkezi, Kat: 2 No: 104 İzmit / KOCAELİ

Aveskon

T+90 216 999 79 49
F+90 216 345 02 66

Aveskon

info@aveskon.com
info@aveskontraining.com